Sant Pere de Sant Just (Camarasa)

El llogaret de Sant Just, actualment despoblat, es troba a uns 5 km de la vila d’Àger, prop de la carretera que es dirigeix a Tremp. Aquest indret apareix documentat al segle XII, i donà origen a una nissaga cognominada Santjust, els membres de la qual, castlans del lloc, apareixen freqüentment en les escriptures entre els nobles del vescomtat d’Àger i també es documenten com a canonges de la canònica de Sant Pere. La seva església consta ja documentada en una acta testamentària datada el 1140. Pertangué a la jurisdicció de l’abadia de Sant Pere d’Àger, segons que consta en la butlla que el...