La preparació de la carn

La carn pot estar contaminada fins i tot si és fresca i es troba en bon estat, per la qual cosa és aconsellable de coure-la abans de consumir-la.

Per tal d’aprofitar millor els nutrients continguts en la carn és convenient que, segons els talls o trossos de què es tracti s’utilitzin diversos mètodes de cocció. Com a norma general, és preferible recórrer als mètodes de preparació més ràpids i senzills, com la planxa i el forn, per als talls o els trossos més tendres que es caracteritzen per la fàcil digestió, i reservar els més elaborats, com els guisats i els estofats, per als més durs o fibrosos, que són més difícils de digerir.

La carn de porc pot estar infestada per quists de Trichinella spiralis, el paràsit responsable de la triquinosi, si prové d’animals criats en masies per al consum particular, ja que la que es ven al mercat és sotmesa prèviament als controls sanitaris pertinents. Això no obstant, com a norma general, és convenient que abans d’ésser consumida, la carn de porc sigui sotmesa a una temperatura no inferior a 70°C, amb la qual cosa els quists d’aquest paràsit són eliminats. La millor manera de comprovar si durant la cocció s’ha arribat a aquesta temperatura és de verificar que tant la superfície com l’interior de la peça han adquirit una coloració grisenca.

Maneres idònies de preparació de les carns segons els talls i les peces
animal manera de preparació tall o peces
boví per fregir o fer a la planxa filet
mitjana
culata
crostó
filet de llonzes
cap de mort
sofraja (jarret)
culata d’espatlla
per arrebossar tall rodó de la cuixa
crostó
tapa plana
papada
per rostir tall rodó de la cuixa
llata
tall rodó de l’espatlla
peixet
revés d’espatlla
conill de la cuixa
garreta-conill de la campana
papada
per guisar sofraja (jarret)
llata
revés d’espatlla
conill de la cuixa
garreta-conill de la campana
per a estofats cua
coll
falda
conill de la cuixa
conill de l’espatlla
per a l’escudella cua
pit
falda
conill de l’espatlla
per a brous pit
ossos i tendrums
oví per fer a la brasa o a la planxa costelles
mitjanes
espatlla
cuixa
per rostir (al forn o a la cassola) espatlla
cuixa
coll
braons-garrons
per guisar cua
coll
pit
per a l’escudella cua
braons-garrons
pit
porcí per fregir o fer a la planxa llom
filet
magra
llonzes
magra de l’espatlla
llonzes del coll
baix-culata
bacó
cansalada viada
per arrebossar llom
magra de la cuixa
baix-culata
coll
per rostir llom
filet
pernill
magra de la cuixa
espatlla
magra de l’espatlla
per guisar coll
pany de costella
garrons
llengua
careta i orella
peus
per fer a l’escudella espinada
papada
cansalada
garrons
careta i orella
peus