La preparació dels ous

Els ous que es conserven en bon estat no han de contenir microorganismes en llur interior. Això no obstant, hi ha dues raons per les quals és convenient de coure’ls abans de consumir-los. La primera raó és que les proteïnes que conté la clara de l’ou en estat natural, és a dir, sense cocció prèvia, no poden ésser digerides correctament per l’organisme. La segona raó és que l’ou, particularment la clara, conté una substància anomenada avidina, un element antivitamínic, és a dir, que dificulta l’assimilació i l’aprofitament de les vitamines, en aquest cas concretament en relació a la vitamina B8...