El que cal saber de les lesions oculars

  • El més freqüent és que les lesions oculars siguin lleus, però els ulls són estructures fràgils i hi poden quedar seqüeles permanents, que en molts casos poden ésser evitades o reduïdes si s’efectua una assistència immediata adequada.
  • Els primers auxilis en les lesions oculars són bàsicament els mateixos que s’efectuen quan les lesions es localitzen en altres parts del cos.
  • En cas de cremada ocular, sobretot si ha estat causada per un producte químic, abans d’anar al metge, és fonamental fer una rentada prolongada amb aigua freda, pel cap baix durant 20 minuts.
  • És convenient tapar l’ull que hagi sofert un traumatisme, col·locant una gasa enganxada amb esparadrap, o bé un mocador net subjectat amb suavitat amb la mà, sense fer compressió.