Traumatisme

Tipus i gravetat

Els traumatismes, és a dir, les lesions causades per l’impacte del cos contra un objecte extern o per un moviment de gran acceleració, poden afectar diversos òrgans i poden ésser de molt diversa gravetat, segons la intensitat i la localització.

Els traumatismes localitzats en les extremitats o els de poca intensitat, solen ésser els més lleus. Els de menor intensitat, que són els més freqüents, afecten només les capes més superficials del cos i produeixen contusions i ferides. Quan el traumatisme ja és més intens, la seva força es pot transmetre i afectar les estructures de l...