El que cal saber de les mossegades i picades d’animals

  • La millor manera d’evitar les mossegades de gos, o d’altres animals, és mostrar-se sempre molt tranquil davant d’ells, sense fer cap gest brusc que espanti l’animal o el faci sentir-se en perill.
  • En les ferides causades per mossegada d’animal, a més de les mesures específiques de cada cas, cal realitzar les cures habituals de qualsevol ferida, i sobretot s’han de rentar molt bé, ja que és freqüent que s’infectin.
  • Encara que la ràbia és una malaltia molt rara, de la qual no se n’ha presentat cap cas al nostre país des de fa molts anys, davant qualsevol mossegada d’animal mamífer s’han d’adoptar les mesures necessàries per tal de prevenir-la, ja que és molt greu i de difícil tractament. Per això, és especialment important controlar l’animal causant, a fi d’observar si presenta signes de la malaltia.
  • Es convenient comunicar a les autoritats sanitàries locals qualsevol mossegada de mamífer, per tal que controlin l’animal causant, i si aquest no és localitzable, per tal que indiquin si és recomanable l’administració del vaccí antiràbic.
  • Les úniques serps verinoses al nostre país són els escurçons, que es caracteritzen per tenir el cap aplanat, de forma triangular i amb les pupil·les allargades verticalment, i perquè quan mosseguen deixen un senyal de dos punts sagnants separats 1 cm.
  • Per tal d’evitar la penetració del verí inoculat perla mossegada d’un escurçó, s’ha d’intentar d’ex-treure’l abans que no sigui absorbit, preferentment amb una xeringa, i en darrer terme succionant amb la boca protegida amb un plàstic. El que no s’ha de fer és col·locar un torniquet ni efectuar incisions profundes.
  • La mesura més eficaç per a evitar la inflamació causada per les picades d’insectes és aplicar a la part lesionada gel o compreses impregnades amb aigua amb vinagre, llimona, o amoníac. En cas que deixin clavat el fibló, s’ha d’intentar treure’l rascant la pell, però no amb unes pinces.
  • L’extracció de les pues d’eriçons de mar clavades a la pell és més fàcil com més aviat es faci, sobretot quan s’acaba de sortir de l’aigua i encara no s’ha recolzat el peu a terra. Per a això, cal fer servir una agulla prima i no unes pinces.
  • Les lesions produïdes per contacte amb una medusa s’han de rentar amb aigua salada com més aviat millor, per tal d’eliminar les restes de verí que hi pugui haver en la pell. Després són útils les mateixes mesures que en les picades d’insectes.
  • En les picades d’escorpí i d’aranya de mar, pot ésser útil submergir la part lesionada en aigua ben calenta. En tots dos casos és, però, convenient anar a un centre sanitari, ja que poden produir-se trastorns generals.