El que cal saber de les urgències càrdio-vasculars

  • Sempre que una persona tingui sobtadament un dolor toràcic, la primera cosa que ha de fer és deixar qualsevol activitat que estigui realitzant i romandre en repòs, si més no fins que cedeixi el dolor o en comprovi l’origen.
  • El dolor toràcic de presentació sobtada que se sent com una punxada en un punt molt localitzat, dura només uns instants, o cedeix en canviar de posició o respirar profundament, és generalment d’origen muscular o nerviós i no té cap transcendència. Malgrat això, si es repeteix convé consultar el metge per tal d’esbrinar-ne exactament la causa.
  • El dolor toràcic de presentació sobtada, que persisteix després d’alguns minuts, augmenta d’intensitat quan es respira profundament o es tus i es modifica quan es canvia de postura, no sol ésser degut a un trastorn cardíac. La persona afectada per aquesta mena de dolor ha d’anar a un centre mèdic on puguin diagnosticar-ne la causa i indicar-ne el tractament adequat, però l’assistència mèdica només és realment urgent si el dolor augmenta d’intensitat o s’acompanya de dificultat respiratòria.
  • El dolor toràcic de presentació sobtada que se sent com una opressió en el mig del pit i s’estén cap al coll i/o cap a una o les dues extremitats superiors, i no es modifica amb la respiració ni els canvis de posició, pot ésser d’origen cardíac. És convenient que la persona que el sofreix es mantingui en repòs absolut i sigui atesa com més aviat millor en un centre mèdic, sobretot si el dolor persisteix després de 5 minuts i s’acompanya d’altres símptomes, com ara nàusees o debilitat.
  • Si una persona té de sobte dificultat per a bellugar alguna part del cos o per a enraonar, cal que ingressi en un centre mèdic, ja que aquesta alteració pot ésser deguda a un accident vascular cerebral, que pot resoldre’s completament, però que també pot donar lloc en les hores següents a diverses complicacions. Mentrestant, s’han de comprovar les seves funcions vitals, i no donar-li res de beure ni de menjar, ja que també pot tenir la deglució alterada i podria aspirar allò que hagi ingerit.
  • Tant la cardiopatia isquèmica com l’accident vascular cerebral se solen produir com a complicació de l’aterosclerosi, trastorn que pot ésser previngui eficaçment mitjançant diverses mesures, com és ara controlar la pressió arterial, evitar el tabaquisme, seguir una dieta equilibrada i evitar el sedentarisme.