Mielodisplàsia

Reben el nom de mielodisplàsies o displàsies medul·lars un grup d’alteracions hematològiques caracteritzades per la funció anormal d’una part de les cèl·lules hematopoètiques medul·lars. Aquest tipus d’alteracions són anomenades també anèmia refractària, i fa referència a una de les seves conseqüències principals, l’anèmia, i al fet que no respon als tractaments emprats en les anèmies d’altres orígens.

L’origen de les mielodisplàsies encara no s’ha pogut establir amb claredat, bé que solen ésser degudes a defectes genètics hereditaris. Simplificada-ment, se sap que una part de la població...