El que cal saber de la incompatibilitat Rh materno fetal

  • La incompatibilitat Rh materno-fetal és una circumstància que es presenta quan una dona Rh negatiu té fills, la sang dels quals és Rh positiu. En aquest cas, l’organisme de la mare pot elaborar uns anticossos anti-Rh que, en un nou embaràs, són capaços de destruir els glòbuls vermells fetals i originar una greu alteració anomenada malaltia hemolítica del nounat, a causa de la qual pot esdevenir-se la mort fetal o bé poden originar-se lesions irreversibles en el sistema nerviós central.
  • La possibilitat d’una incompatibilitat materno-fetal existeix sempre que una dona Rh negatiu té fills amb un home Rh positiu. Segons el cas, pot ésser que tots els fills siguin Rh positiu, o bé que hi hagi un 50% de probabilitats que ho siguin, la qual cosa es pot determinar a través d’un consell genètic.
  • Al començament de qualsevol embaràs és molt important que la dona es dirigeixi a la consulta mèdica, on l’especialista demanarà una anàlisi de sang per tal de comprovar el seu Rh i, si es determina un Rh negatiu, adoptarà les mesures necessàries per tal d’avaluar una possible incompatibilitat.
  • Les alteracions degudes a una incompatibilitat Rh materno-fetal es poden prevenir amb un procediment extremament senzill, com és l’administració d’una gammaglobulina específica en les 72 hores següents al part d’un infant Rh positiu. Aquesta administració ha d’ésser efectuada després de cada part, i fins i tot després d’avortaments.
  • Per bé que la malaltia hemolítica derivada de la incompatibilitat Rh materno-fetal és molt greu, actualment hi ha procediments especials que poden protegir l’infant, com ara la transfusió de sang al fetus durant l’embaràs o bé una substitució de la sang del nounat per elements sanguinis normals.