El que cal saber del mieloma

  • El mieloma és un tumor maligne format per cèl·lules plasmàtiques que assoleixen característiques canceroses, proliferen exageradament en la medul·la òssia que ocupa l’interior d’alguns ossos i elaboren substàncies proteiques generalment anormals. Com que els focus tumorals són diversos, aquesta malaltia s’anomena mieloma múltiple.
  • Entre les manifestacions més habituals, i sovint inicials, en destaquen els dolors ossis i també les fractures patològiques dels ossos envaïts pel tumor, que són tan fràgils que es poden trencar a causa del més petit traumatisme. Per això, sempre que hi hagi dolors...