Astor

Accipiter gentilis (nc.)

L’astor (Accipiter gentilis) és de dimensions mitjanes, superiors en les femelles (entre 48 i 61 cm), d’ales arrodonides i vol molt ràpid, característic pel ratllat del pit i la cua, que comparteix amb l’esparver (Accipiter nisus). Al dibuix s’aprecia la ratlla clara del damunt de l’ull i la llargada de la cua.

Marisa Bendala.

L’astor, anomenat també falcó perdiguer, és sedentari als Països Catalans, a excepció de les Illes, on és accidental. A l’hivern és comú en algunes planes del Principat, com per exemple el Bages i el Vallès, i també al País Valencià; s’observen migradors a les...