El plasma sanguini

El plasma sanguini és un líquid transparent de color groguenc constituït bàsicament per aigua, amb diversos elements que s’hi troben dissolts. El plasma conté, entre d’altres substàncies, sucres, ions com sodi, clor o potassi, minerals com ferro o calci, greixos i diverses substàncies proteiques.

Les proteïnes plasmàtiques són els principals components del líquid plasmàtic. Aproximadament, n’hi ha 70 g o 80 g per litre de sang. Les proteïnes intervenen en diversos processos bàsics per al funcionament orgànic com ara la coagulació de la sang, el transport de diverses susbtàncies o la defensa contra les infeccions. Hi ha molts tipus de proteïnes plasmàtiques, entre les quals destaquen l’albúmina, les globulines i els anomenats factors de la coagulació. Gairebé totes les proteïnes plasmàtiques es formen al fetge; l’única excepció és la globulina de tipus gamma, que és elaborada per un element cel·lular sanguini, el limfòcit.

L’albúmina és una proteïna simple soluble en aigua, present en gairebé tots els teixits, que representa aproximadament la meitat del total de proteïnes plasmàtiques. Una de les funcions fonamentals de l’albúmina és la d’unir-se a substàncies molt variades que no poden romandre lliures en el plasma, i transportar-les per la sang. Hi ha d’altres proteïnes que transporten una substància concreta com ara la transferrina, que conté ferro, la ceruloplasmina, que transporta coure i la transcobalamina, que conté vitamina B12.

Les globulines constitueixen un altre tipus de proteïnes, menys solubles que l’albúmina i d’un pes molecular superior. Hi ha diversos tipus de globulines, anomenades alfa, beta i gamma, amb funcions diferents. Les gammaglobulines, anomenades també immunoglobulines, tenen un paper important en la defensa de l’organisme contra agressions externes com ara les infeccions, ja que formen els anticossos elaborats pel sistema immunitari. Hi ha cinc tipus d’immunoglobulines amb característiques particulars que són anomenats IgG, IgA, IgM, IgD i IgE.