El que cal saber de les atencions envers el nadó

 • En molts centres sanitaris se segueix la norma de col·locar l’infant sobre el ventre de la mare així que acaba de néixer, per tal que el pas de l’interior de l’úter a l’ambient exterior no sigui massa brusc, ja que d’aquesta manera l’infant pot continuar sentint la calor del cos de la mare i els batecs del seu cor.
 • Durant l’estada a la clínica, les estones que el nadó és a l’habitació s’han d’aprofitar principalment per a fer les primeres mamades i establir vincles afectius entre l’infant i la mare, la qual cosa només és possible en un ambient íntim i tranquil Per tant, cal fer entendre a les visites —ni que siguin familiars pròxims o amics íntims— la conveniència que surtin de l’habitació durant uns minuts.
 • Fins i tot en el cas que s’hagi decidit d’alimentar el nadó amb lactància artificial, és molt convenient que la mare li doni el pit, com a mínim els primers dies, perquè les primeres mamades són molt importants per al desenvolupament emocional de l’infant i li proporcionen anticossos útils per a protegir-se davant les infeccions.
 • La millor manera d’encarar sense pors la responsabilitat de la cura del nadó és estar ben informat: és molt útil que els pares hagin assistit a algun curs de preparació i que, durant els dies d’estada a la clínica, observin la manera d’actuar del personal sanitari i els plantegin els dubtes que tinguin.
 • El nadó s’espanta amb facilitat davant d’un soroll o un moviment brusc: és convenient, per tant, d’acostar-s’hi a poc a poc, parlant-li suaument, i quan se l’hagi de prendre en braços, fer-ho amb molta cura i seguretat.
 • Sempre que es tingui el nadó en braços, s’ha de procurar de tenir-lo ben agafat, de manera que no faci moviments imprevistos amb el cap i les extremitats. Especialment, cal mantenir-li el cap ben subjecte, que no li pengi, perquè encara no és capaç de sostenir-lo.
 • 5 ‘ha de vestir el nadó amb la quantitat de roba adequada a la temperatura ambiental de cada moment. Cal evitar de posar-li massa roba, que podria fer-lo suar en excés i produir una pèrdua de líquids en el seu organisme.
 • El nadó s’embruta molt i cal canviar-lo repetidament. La seva roba ha d’ésser de fibres naturals, fàcil de treure i posar, fàcil de rentar, i ha de tenir sistemes de tancament que no es puguin desprendre amb facilitat i que l’infant se’ls empassi, com ara botons petits.
 • Per a evitar la irritació de la pell per les deposicions, i perquè l’infant estigui còmode, cal utilitzar uns bolquers adequats, que absorbeixin bé l’orina, que es puguin canviar amb facilitat i rentar a altes temperatures, si no són d’un sol ús.
 • És convenient que l’infant dormi en la pròpia cambra abans dels tres mesos d’edat, perquè pugui descansar sense que el molestin els sorolls d’altres persones i perquè els pares puguin disposar d’un lloc íntim on moure’s amb llibertat Si és possible, la cambra ha de disposar d’una finestra que s’obri directament a l’exterior, i s’ha de preveure que caldrà adaptar-la a les necessitats futures de l’infant, que en créixer necessitarà més mobles i més espai per a bellugar-se.
 • Perquè l’infant estigui còmode i prevenir que pateixi una irritació de pell, cal netejar-lo i canviar-li els bolquers cada vegada que faci una deposició o quan el bolquer estigui humit d’orina. Després de netejar-lo, cal esbandir-ne bé el sabó, perquè no hi quedin restes que li puguin irritar la pell; se l’ha d’eixugar molt bé, i és preferible de no posar-li habitualment pomades, locions ni pólvores de talc.
 • Les restes del cordó umbilical s’han de netejar amb alcohol dues o tres vegades al dia; després s’hi apliquen unes gotes d’antisèptic i s’embolcalla amb una gasa estèril, que es fixa amb una faixa col·locada a l’entorn del cos del nadó. No té cap utilitat enfaixar-lo fortament: l’única cosa que s’aconsegueix és incomodar l’infant i dificultar-ne els moviments respiratoris.
 • El bany diari, que es pot fer a partir de la caiguda del cordó umbilical, és la millor mesura per a una bona higiene del nadó. És convenient acostumar-lo a banyar-se cada dia a la mateixa hora, preferiblement abans d’una mamada.
 • Si es decideix que l’infant usi xumet, cal prendre certes precaucions per a evitar que es produeixin infeccions o deformitats buco-dentals. Així, se n’ha de disposar de més d’un, per a poder-los canviar i rentar sovint; no s’hi ha de posar sucre ni líquids dolços; no s’han de penjar del coll de l’infant amb cadenetes o cintes, i han d’ésser d’una sola peça. Convé suspendre’n l’ús abans que l’infant compleixi l’any.