L’equipament necessari del nadó

El nadó precisa d’un equipament especial per a ell, que normalment ja s’ha estat preparant durant l’embaràs. L’elecció de l’equipament no s’ha de fer basant-se en criteris estètics, tot i que també són importants, sinó que fonamentalment cal tenir presents les necessitats reals del nadó, la seguretat per a evitar accidents i el màxim d’higiene.