Examen mèdic del nounat

Després del naixement, quan ja s’ha comprovat que l’infant no presenta cap trastorn greu que requereixi un tractament immediat i s’han pres les primeres mesures preventives, es realitza un examen detallat del nadó, per tal de comprovar-ne que tots els òrgans són normals i funcionen correctament.