Controls i cura immediats després del naixement

Acabat de néixer, l’infant se sol traslladar en una zona de la sala de parts especialment destinada al control mèdic. Com a primera mesura, es treuen de la boca i les fosses nasals les mucositats o les restes del líquid amniòtic que li puguin dificultar la respiració, mitjançant l’aplicació d’un catèter unit a una bomba d’aspiració. Seguidament, se n’avalua l’estat en néixer i se li practiquen les primeres cures.