Control clínic postnatal

Actualment, els primers dies de vida independent del nounat solen transcórrer al centre sanitari on ha nascut. Això facilita el control de l’adaptació del nadó al nou ambient i l’adopció immediata de les mesures més adequades, si sorgeix algun trastorn. En els primers dies de vida, el nadó manifesta una sèrie de canvis que els pares no sempre saben interpretar i pot succeir que s’alarmin innecessàriament o, al contrari que passin per alt signes de determinats trastorns que requereixen una atenció especial. A la clínica, el nadó és atès per personal especialitzat, que li dedicarà tota la cura...