Traumatisme de les vies urinàries

Definició

Són anomenats traumatismes de les vies urinàries diversos trastorns dels urèters, la bufeta urinària o la uretra, deguts generalment a un impacte violent sobre aquests òrgans.

Causes i tipus

Els traumatismes de les vies urinàries solen ésser deguts a un impacte extern de gran intensitat, ja sigui sobre la regió lumbar o bé sobre la regió pèlvica. També poden ésser produïts en ferides obertes, com les ocasionades per arma penetrant.

Els traumatismes ureterals, és a dir, les lesions traumàtiques dels urèters, són poc freqüents. Es produeixen especialment a causa de ferides...