Símptomes i signes patològics de l’aparell urinari

Tant l’estructura com el funcionament dels òrgans que componen l’aparell urinari poden ésser alterats per una gran varietat de malalties i trastorns que originen manifestacions molt diverses. Així, es poden presentar diversos símptomes, o molèsties subjectives, o bé signes, és a dir, alteracions objectives que poden ésser percebudes tant per la persona que n’és afectada com pels altres. Entre les manifestacions més comunes cal destacar les que s’inclouen en les alteracions de la micció, les alteracions del volum d’orina, els canvis en l’aspecte de l’orina, el dolor —sobretot el còlic nefrític—...