Cos estrany

En la pell

De vegades, quan es produeix una ferida s’introdueixen en la pell cossos estranys, que poden haver estat els mateixos elements causants de la ferida. Si el cos estrany està solt i és petit, sortirà en fer la neteja de la ferida com s’ha explicat. Així acostuma a passar amb els granets de sorra, i també amb petits trossos de vidre o de fusta.

En alguns casos, el cos estrany queda enclavat en la ferida, fins i tot amagat de manera parcial o total sota la pell. Això pot passar amb els hams, agulles, trossos de vidre i d’altres objectes. En aquests casos, en l’assistència de primers auxilis no s’ha d’intentar d’extreure’n l’objecte, ja que en fer-ho es podrien esquinçar els teixits i augmentar la gravetat de les lesions. A més, en alguns casos, el mateix cos estrany està obstruint un vas sanguini, i si s’extreu es podria desencadenar una hemorràgia difícil de controlar.

Quan el cos estrany està enclavat, s’ha de fer la cura de la ferida com s’ha indicat, parant esment de no mobilitzar-lo, per tal de no provocar dolor i d’augmentar les lesions. En qualsevol cas, caldrà anar a un centre sanitari, on el cos estrany es podrà extreure amb els mitjans adequats.

En els orificis naturals

La introducció de cossos estranys en orificis naturals, com ara el conducte auditiu o les fosses nasals, és un trastorn relativament comú. És freqüent sobretot durant la infància, ja que els nens petits, quan juguen, es poden introduir diversos objectes en els orificis naturals. Aquests trastorns, que són descrits amb més detall en els capítols corresponents a cada apartat, no solen comportar complicacions, però poden ésser difícils de solucionar sense els mitjans adequats.

Si el cos estrany es troba molt superficial, es pot intentar de treure’l amb cura amb unes pinces, sempre que la persona afectada es pugui mantenir immòbil i no se li provoqui dolor. Tanmateix, és freqüent que l’única cosa que s’aconsegueixi sigui d’introduir l’objecte encara més en el conducte. Per això, si el cos estrany es troba molt endins, o en intentar d’extreure’l això no s’aconsegueix fàcilment, cal anar a un centre sanitari, on probablement el podran extreure sense dificultat, gràcies als mètodes adequats.

Un cas diferent és la introducció en les vies respiratòries de cossos estranys que dificultin la respiració, trastorn ja tractat en un altre article.