Ànec canyella

Tadorna ferruginea (nc.)

Nòmada i migrador, el decrement de la població reproductora de l’ànec canyella a l’Àfrica i Europa ha estat molt manifest al llarg d’aquest segle, principalment durant la segona meitat. Abans hivernava a les salines de la gola del Guadalquivir, però darrerament és molt rar. Als Països Catalans és raríssim, amb 4 citacions, de les quals les corresponents a la dècada dels 80, atesa la raresa general de l’espècie, fan sospitar que siguin exemplars escapats de captivitat. Les citacions concretes són: al País Valencià, el setembre de 1954 o de 1955, un mascle adult caçat als arrossars de Sollana i un exemplar vist a l’albufera de València el maig de 1963; a Catalunya, al pantà del Pas (Baix Cinca), des del 10 fins almenys el 13.01.81, i al d’Utxesa (Segrià) el 07.01.85.