Oca de collar

Branta bernicla (nc.)

A la península Ibèrica, l’oca del gènere Branta és la més fàcil d’observar al sector occidental, però molt rara a l’oriental (citacions de Gallocanta i de San Pedro del Pinatar, Múrcia). Del territori estudiat solament es coneixen 2 captures, l’una d’un mascle mort a la província de Barcelona abans del 1913, i l’altra d’un esbart de 6, pertanyents a la subespècie bernicla (que cria a l’W de Sibèria), del qual se'n caçà un exemplar l’11.12.76 al delta de l’Ebre.