Bec de serra petit

Mergus albellus (nc.)

Els becs de serra són ocells nedadors del grup dels anàtids, que hivernen en grups poc nombrosos als nostres estanys, especialment al llarg de la costa. Volen aigües poc profundes, en les quals es cabussen per pescar. De les tres espècies que podem trobar al nostre país, el bec de serra mitjà (Mergus serrator, a baix a la dreta), de 58 cm de llargada màxima, és el que apareix d’una manera més regular, clarament relacionat amb ambients marins. El bec de serra gros (Mergus merganser, a dalt), ateny 66 cm de llargada màxima i el mascle es distingeix de l’anterior pel fet de tenir el pit completament blanc; la femella és emplomallada i porta una taca quadrada blanca a l’ala, molt visible en vol, similar a la del bec de serra mitjà. El bec de serra petit (Mergus albellus, a baix, a l’esquerra), molt ocasional al nostre país, no passa dels 40 cm i és tot ell blanquinós, amb traços negres a diferents parts del cos; la femella és grisosa i emplomallada.

Marisa Bendala.

Als Països Catalans és un ocell rar, lligat a les onades de fred, que apareix fugaçment entre mitjan desembre í el febrer, inclusivament. Hom en coneix 11 citacions, de 10 hiverns, de les quals 6 són entre el 1855 i el 1929 i la resta entre el 1954 i el 1985. S’ha controlat solament a la Catalunya Nord, el Principat i Mallorca (hi ha també publicada una cita dubtosa a Menorca): l’estany de Salses, Portvendres, la gola de la Muga, el delta del Llobregat, el delta de l’Ebre, Lleida, Ivars d’Urgell i s’albufera d’Alcúdia.

A l’igual que molts d’altres cabussadors, per als quals aquest sector de la Mediterrània es troba fora de l’àrea habitual d’hivernada, la proporció de femelles i joves que hi arriben és més elevada que la dels mascles adults (sobre 14 exemplars sexats, solament 4 eren mascles), alhora que els estols són reduïts: llevat d’una màxima excepcional de 30 exemplars el febrer de 1954 a la Muga i d’una altra de 7 el gener de 1985 al delta del Llobregat, les cites han estat sempre d’individus solitaris o de parelles.