Morell de plomall

Aythya fuligula (nc.)

El morell de plomall (Aythya fuligula) es distingeix pel color negre intens del dors i, sobretot, pel plomall negre, que ostenten tant els mascles com les femelles. A la fotografia s’aprecia el diferent acoloriment dels flancs, blancs en el mascle (a l’esquerra) i marrons en la femella (a la dreta).

Joaquim Gosàlbez.

Migrador i hivernant regular molt escàs i localitzat, preferentment, al litoral a la major part del territori. Molt irregular a Mallorca, accidental a les Pitiüses i absent a Andorra.

Els primers exemplars arriben des de la segona quinzena d’octubre. Quan el pas es fa més evident és al novembre, amb entrades fortes al desembre i el gener, principalment aquest últim mes, ja que coincideix amb el període en què majoritàriament ocorren les fugues de fred. Sobre un total de 98 citacions corresponents al delta de l’Ebre, Menorca i els marjals del Fondo, 20 són del desembre i 39 del gener. El trànsit hivernal és curt, de l’ordre d’un mes, aproximadament, i ja al febrer la davallada d’observacions és molt evident (5 citacions), amb un pas primaveral quasi nul al març, 8 citacions, l’abril dues i dades isolades al maig, 15.05.70, i el juny 03.06.73).

El morell de plomall va molt lligat als estols del morell de cap-roig i, a l’igual que aquest, és de comportament cabussador i colonitza en general els sectors més fondos dels ambients aquàtics. Així, es troba en tota mena de masses d’aigua, preferentment llacunes litorals, albuferes i arrossars fondos. També en embassaments i llacs i, temporalment, a badies marines i fins i tot salines.

Una de les poques espècies d’ànecs que són en expansió a Europa és el morell de plomall, la situació del qual és als Països Catalans justament invertida, és a dir, que els efectius hivernants cada cop són menors. Per exemple, als anys 30 a Mallorca n’hi havia tants com morells de cap-roig, i als 70 la seva presència és gairebé simbòlica. Semblantment, l’albufera de València i els vedats d’arrossars, a les dècades dels 40, 50 i 60, el gruix hivernal era entre un i dos milers d’individus, i amb unes màximes que els ultrapassaven àmpliament fins a més de 8000 el mes de gener de 1948.

Des d’aproximadament el 1973, la mitjana roman sobre algunes desenes. El motiu probable d’aquestes dràstiques disminucions, generals a d’altres quarters mediterranis, com la Camarga, està en l’adaptació del morell de plomall a explotar un nou recurs alimentari (el mol·lusc Dreissena polymorpha) que li permet romandre a l’hivern en d’altres localitats més nordenques, com ara el llac Leman, sense haver de menester viatjar a les aigües mediterrànies. El delta de l’Ebre és la localitat catalana més important, amb una mitjana de 200-250 exemplars el desembre i el gener i una màxima de 850 el gener de 1979 i, a diferència del que hem comentat més amunt, no sembla que abans tingués una població hivernal més important. A la Catalunya Nord és l’embassament de Vilanova de la Raó (màxim de 210 exemplars el 25.01.84) el quarter més nombrós, tot i que en un petit nombre n’hi ha també als estanys litorals. Pel que fa a la resta del territori continental, es coneixen hivernades irregulars de menys de 20 exemplars a l’estany de Montcortès (Pallars Jussà), l’embassament de Sant Llorenç de Montgai, el pantà del Pas (Baix Cinca), el delta del Llobregat, el Grau de Castelló, Almenara i els marjals del Fondo. A les Illes, és regular solament a s’albufera d’es Grau, amb una màxima de 26 individus (gener del 1976).