Morell d’ulls grocs

Bucephala clangula (nc.)

Hivernant poc comú, el morell d’ulls grocs ha estat citat 22 cops, dels quals 12 són al delta de l’Ebre, que corresponen a 15 hiverns d’un període que va des d’abans del 1877 fins al 1983. Els darrers hiverns sembla que arriba quasi regularment (12 temporades de 15 entre 1970-71 i 1984-85) encara que ho fa en un nombre molt baix; sempre es tracta d’exemplars solitaris o grups de menys de 6. El morell d’ulls grocs es presenta des del final de novembre (24.11.75, data extrema) fins al començament de febrer (06.02.76, data extrema) i amb el fort al mes de gener. Semblantment a d’altres cabussadors, aquí dominen la població les femelles i/o els joves (de 21 exemplars, solament 2 mascles, proporció idèntica a l’observada a la Camarga).

Les masses d’aigua que ocupa són especialment les litorals, amb una certa preferència per les badies marines i les llacunes litorals, i ha estat vista també a 3 embassaments. Les localitats en què ha estat controlada són: l’albufera de València, el delta de l’Ebre, l’embassament de Foix (Penedès), el delta del Llobregat, la badia de Roses, l’embassament de la Torrassa i el pantà de Plans (Garrigues).