Oca de bec curt

Anser brachyrhynchos (nc.)

L’oca de bec curt es distribueix en el món en dues poblacions discretes. L’una que nidifica a Spitsbergen i que hiverna a l’Europa continental (W de Jutlàndia i Països Baixos) i l’altra que nidifica a Islàndia i Groenlàndia i passa l’hivern a les illes Britàniques. A la península Ibèrica és una oca molt rara, i als Països Catalans totalment excepcional, ja que solament es coneix la captura d’un exemplar caçat a la llacuna de l’Aufacada (delta de l’Ebre), el 21.12.74.