Decàpodes d’aigua dolça: el cranc autòcton

Austropotamobius pallipes (nc.)

Tot i que el cranc autòcton es troba en rius i rieres de característiques diverses, el seu hàbitat ideal són els cursos d’aigua calcaris, amb aigua durant tot l’any, sense contaminants ni processos eutròfics o anòxics, amb gorgs i amb microhàbitats i substrats heterogenis (que ofereixen espais per al refugi diürn i hivernal i espais òptims per a alimentar-se) i també amb una bona cobertura de vegetació de ribera, característiques que reuneix el tram de riu de la fotografia.

Gregori Conill.

La presència del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) en cursos fluvials...