Els crustacis estomatòpodes a la Mediterrània Occidental

Quatre espècies d’estomatòpodes de les costes catalanes: Pseudosquillopsis cerisii (1), una espècie d’aigües somes molt poc comuna, probablement associada als alguers de posidònia, que es reconeix fàcilment pel rostre punxegut; Parasquilla ferussaci (2), de mida semblant a Squilla mantis, que viu en fons de fang de la plataforma fonda i del talús superior, encara que és poc comuna; Rissoides desmaresti (3), una petita galera de coloració marronosa, present, tot i que poc abundant, en fons de fang a la plataforma continental poc profunda; Rissoides pallidus (4), també petita, i de...