Decàpodes d'interès pesquer: l’escamarlà

Quantitat de captures en funció de l’hora i durant quatre dies seguits. Les barres grogues corresponen al període nocturn.

Original dels autors.

L’escamarlà o garagan (Nephrops norvegicus) és un crustaci decàpode que viu als fons de fang compacte de la plataforma i el talús continentals, tant a l’Atlàntic com a la Mediterrània, on constitueix una important pesquera. A la Mediterrània occidental es troba entre 80 i 600 m de fondària. Igual que altres peixos, mol·luscs i crustacis, l’escamarlà forma part íntima de la cultura gastronòmica i marinera del nostre país.

L...