L’arbre de la vida dels artròpodes

Esquema consensuat de les relacions externes dels artròpodes, amb especial atenció als fílums més estretament relacionats, els quals constitueixen, juntament amb els artròpodes, el gran clade protostomat dels ecdisozous. Els protòstoms inclouen també els lofotrocozous (anomenats per alguns autors espirals) i els quetognats, un fílum de posició encara incerta. Els deuteròstoms i els protòstoms constitueixen un llinatge evolutiu que hom anomena nefrozous, per la presència en aquests grups dòrgans excretors. Dos petits grups, els acelomorfs, antigament inclosos en els platihelmints, i els...