El cranc roig americà i altres espècies invasores d’interès econòmic

A diferència del cranc autòcton, el cranc roig americà (Procambarus clarkii) és una espècie capacitada per a dur a terme desplaçaments fora de l’aigua i això li permet colonitzar masses d’aigua aïllades, com basses, estanys o rieres.

Gregori Conill.

El cranc roig americà (Procambarus clarkii) és, des del punt de vista ecològic i biològic, una espècie invasora i la principal responsable (juntament amb l’afanomicosi) de la regressió del cranc de riu autòcton de les dues darreres dècades, de la degradació d’hàbitats fluvials i de danys en sectors agrícoles, com els arrossars. No...