Els hexàpodes hipogeus dels Països Catalans

Descens a un avenc per a la recollida de mostres d’organismes hipogeus. La bioespeleologia requereix l’ús de tècniques de progressió vertical i no està exempta de certs riscos.

M. Teresa Escoll

Els organismes hipogeus dels Països Catalans són bàsicament invertebrats. Hi són representats bona part dels grups: turbel·laris, gastròpodes, oligoquets, aràcnids, crustacis, diplòpodes, quilòpodes i símfils, però el conjunt de tàxons més nombrós pertany als hexàpodes, entre els quals destaquen els col·lèmbols, els diplurs, els ortòpters i, sobretot, els coleòpters. Uns altres grups...