Respostes de les comunitats de papallones al canvi climàtic

Les papallones són idònies per a detectar els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes per tres raons principals. En primer lloc, com a organismes ectoterms, el seu cicle biològic és molt dependent de la temperatura ambiental. En segon lloc, els temps generacionals són molt curts i possibiliten respostes clares quant a les poblacions en l’espai d’una dècada o menys. Finalment, el fet de disposar de dades històriques i actuals permet comparar els canvis produïts en la distribució relacionats amb les variacions climàtiques. Aquests tres factors han permès documentar alguns canvis...