Els estudis sobre papallones nocturnes

L’extensió de la recerca faunística a les comarques del sud de Catalunya ha permès localitzar espècies d’afinitat meridional. Un bon exemple és el zigènid Jordanita vartianae, un endemisme ibèric de distribució sudoriental, descobert recentment a les muntanyes de Prades.

Albert Miquel.

En l’àmbit de Catalunya, la recerca de lepidòpters nocturns ha estat assumida, els darrers anys, per la Societat Catalana de Lepidopterologia (SCL), activa des de l’any 1978, mentre que a la Catalunya del Nord, aquest mateix paper ha estat desenvolupat per l’Associació Rossellonesa d’Entomologia...