Les comunitats de crustacis de les basses temporànies del País Valencià

Les comunitats de crustacis estan molt relacionades amb la climatologia, de la qual depenen estretament. Al País Valencià, amb unes variacions climàtiques molt importants, hi ha unes comunitats de crustacis que s’estableixen a les basses de les zones més humides, mentre que unes altres ho fan a les de les zones àrides. A més, hi ha un petit nombre de basses especials amb unes comunitats molt riques en espècies d’interès biogeogràfic i que representen sistemes antics i singulars amb una biodiversitat de gran valor.

IDEM, a partir de dades de les autores.

Les basses mediterrànies...