Una plaga d’himenòpters que s’organitza en supercolònies

Dues formigues obreres de Lasius neglectus que atenen pugons en una branca de cirerer.

Roger Vila.

Espècie invasora d’aparició relativament recent a Europa, Lasius neglectus ja era en un jardí botànic a Budapest al començament de la dècada de 1970, encara que no va ser descrita fins l’any 1990. Es creu que és originària de l’Àsia Menor. A Europa és present en més de 135 poblacions de 19 països. A Catalunya, se’n coneixen 16 poblacions, totes elles vinculades a zones més o menys degradades o urbanitzades: des de la duresa biològica dels carrers de l’Eixample de Barcelona fins als...