La xarxa de seguiment de papallones diürnes a Catalunya (CBMS)

Realització d’un transsecte de seguiment de papallones diürnes a Sant Marçal (Montseny). Durant els primers setze anys de funcionament, el CBMS ha aportat molta informació rellevant sobre l’impacte dels canvis d’usos del sòl i el canvi climàtic en la biodiversitat de Catalunya.

Museu de Ciències Naturals de Granollers.

La xarxa de seguiment de papallones diürnes de Catalunya, denominada Catalan Butterfly Monítoring Scheme (CBMS), va néixer l’any 1994 amb l’objectiu principal de mesurar amb precisió els canvis d’abundància de les poblacions de ropalòcers i poder-los relacionar amb...