Decàpodes d'interès pesquer: la gamba

La gamba (Aristeus antennatus) s’alimenta de la fauna petita prop del fons, que és formada per les mateixes espècies a tota la Mediterrània i que té desplaçaments importants. Tanmateix, Palamós és, de molt, el port que més tones de gambes desembarca a Catalunya, encara que se’n pot trobar a tots els ports de la Mediterrània. La femella adulta és més gran que el mascle.

Anna Bozzano.

Des del final dels anys quaranta del segle XX, Aristeus antennatus, també anomenada gamba rosada o roja, ha estat un recurs important de la pesca d’arrossegament a Catalunya. Es tracta d’una espècie...