El cranc senyal, l’altre invasor americà

Pacifastacus leniusculus (nc.)

Cranc senyal a la riera Major. Des de l’any 2008 es realitzen actuacions de control sobre aquesta població mitjançant captura manual, trampes i pesca elèctrica.

Gregori Conill.

El cranc senyal (Pacifastacus leniusculus) és una espècie americana de cranc de riu. La seva àrea de distribució original és situada a la franja occidental de l’Amèrica del Nord, seguint majoritàriament la regió de les muntanyes Rocalloses. És una espècie d’aigües fresques, que té preferència per conques fluvials amb aigua abundant, tant cursos ràpids com embassaments o llacs. Pertany a la família dels...