Construccions properes a Montmagastre (Artesa de Segre)

Situació

Cups rupestres del Bosquet de Cal Ferrer.

J.l. Rodríguez

A migjorn i a llevant de la muntanya de Montmagastre hi ha diverses estructures de tipus megalític, al mas Canaleta, a la Renguera de Cal Ferrer, al Bosquet de Cal Ferrer i al mas de l’Escobet.

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG433466, 31TCG451486, 31TCG451484. Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG473477.

Si seguim la carretera que parteix de la C-l 412 d’Artesa a Tremp i va a Montmagastre, el mas Canaleta és a uns centenars de metres al sud d’aquesta via i a 1, 5 km aproximadament del trencall de l’esmentada carretera d’Artesa a Tremp. Cal Ferrer és a migjorn de la muntanya i de la carretera. El mas de l’Escobet és uns 2 km al sud-est del veïnat de Montmagastre.

Vestigis

En aquests indrets propers a masies actuals hom troba unes estructures de tipus megalític, les quals, a primer cop d’ull, podríem pensar que corresponen a enterraments de l’edat del bronze. En observar-les d’una manera més atenta, però, ens adonem que no pot pas ésser així. Si ens hi fixem, veurem els encaixos fets a la pedra calcària per a posar fustes de tanca o de sosteniment, i també el falcat efectuat amb petites pedres a la base dels pseudo-ortostats o la impermeabilització amb guix de les juntures. D’acord amb això, és més lògic de relacionar aquestes estructures megalítiques amb usos de transformació de tipus industrial o agrícola, probablement vinícola. La datació és imprecisa, tot i que han de correspondre a un moment de plena habitabilitat d’aquesta zona, fet que permet de considerar-los d’origen medieval, encara que poden haver estat usats fins a l’època moderna. En aquest sentit, destaca un gran bloc de roca amb dos dipòsits rectangulars excavats i comunicats entre ells, situat entremig de restes d’estructures ciclòpies al Bosquet de Cal Ferrer. En aquest cas encara es conserva el record de la utilització d’aquesta construcció com a cup i de com es cobrien els dipòsits rupestres amb teules i canyissos. Pel que fa a aquest aspecte, és interessant l’estudi fet per Prim Bertran i Francesc Fité sobre l’explotació vitivinícola de Flix, a la vall del Sió.

Fita monolítica que segurament assenyalava el camí medieval d’accés a Montmagastre.

J.l. Rodríguez

En aquesta mateixa zona propera a la muntanya de Montmagastre, arran de la prospecció feta l’any 1985 encara es trobaren altres possibles jaciments medievals. Així, al nord-oest de Montmagastre, fou localitzat l’anomenat Forat Fumat (Mapa: 33-13 (328). Situació: 31TCG444495), cavitat situada a la dreta del barranc de Matabous. En aquest indret es trobaren nombrosos fragments de ceràmica grisa d’època medieval.

Vora la pista actual d’accés al nucli habitat de Montmagastre, a la zona de Pedres Ficades, hi ha un monòlit que recorda que aquesta via fou oberta l’any 1930. Pocs metres més a l’est n’hi ha un altre de més antic, de 2, 5 m d’alçada i 50 cm d’amplada màxima, que abans era més a l’oest i que fou traslladat a l’emplaçament actual (Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG448487), quan s’efectuà l’obra citada. Segurament era una fita que indicava el camí medieval de Montmagastre.