Església de la Mesquita (Artesa de Segre)

Situació

Mur de ponent d’aquest enigmàtic edifici.

J.l. Rodríguez

Les ruïnes d’aquesta església es troben un quilòmetre a l’est del serrat del Sabater, per la carretera que des d’aquell indret surt en direcció a Anya, tot creuant el barranc de Segues o de Vall-llebrera. El jaciment és uns 200 m al nord de la carretera. (JRG)

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG418434.

Història

Malauradament no tenim notícies històriques sobre aquesta església. Podria correspondre a alguna de les esglésies documentades en el terme de Montmagastre de les quals hom desconeix l’emplaçament, com Santa Maria de Camp-ras o Sant Pere del Coll, encara que no hi ha prou indicis per a afirmar-ho. (CPO)

Església

A l’indret conegut com la Mesquita es poden observar encara restes d’un edifici aparentment rectangular, de carreus ben escairats a les cantonades i un xic més irregulars a la resta de la paret. El més visible és la part inferior del mur de ponent, amb una alçada d’1 m i una llargada de 5 m. L’interior de l’edifici és completament colgat de runes i terra. Al voltant es poden observar diferents elements arquitectònics i sobretot sarcòfags de pedra. Molts d’aquests elements més cridaners i algunes de les sepultures han estat víctimes de l’espoliació i d’altres es troben guardades en algunes cases d’Anya. També hi ha moltes pedres aprofitades per bastir el modern mas que hi ha a la vora.

Amb les dades actualment conegudes es fa difícil atribuir una datació exacta a aquestes restes, però sembla evident que som davant una església d’època medieval. Tot i poder tenir un origen romà tardà, el tipus de parament conservat, algunes dovelles i d’altres elements existents suggereixen una avançada datació medieval. (JRG)

Bibliografia

  • Gavín, 1982, vol. 12, pàg. 40
  • González, Rodríguez, Peña, 1993, pàgs. 39 i 45