Sant Pere del Coll (Artesa de Segre)

Aquesta església, de la qual es desconeix l’emplaçament, es trobava situada dins l’antic terme del castell de Montmagastre.

Potser s’hi refereix per primera vegada el document de dotació primitiva de Sant Miquel de Montmagastre de 1010 (1019). En les afrontacions del castell de Montmagastre es menciona el campo de Sancti Petri, a ponent del terme. L’any 1057 Arnau Mir de Tost, la seva muller Arsenda i el seu fill Guillem atorgaren a l’abadia d’Àger una sèrie de terres dins el terme de Montmagastre, juntament amb les cases i l’església de Sant Pere allí constructa. D’aquesta manera, l’església de Sant Pere del Coll passà a dependre de l’abadiat. La darrera notícia de l’església és de l’any 1135, quan Sant Pere de ipso Collo rebé un llegat testamentari.