Les alectoriàcies

Un altre grup de barbes de caputxí són les Bryoria (alectoriàcies), que conviuen amb les Usnea a les branques dels avets i dels pins de muntanya, en llocs amb boires i rosades freqüents. El caràcter diferencial més destacat és la ramificació, que és dicotòmica, i l’absència de cordó medul·lar resistent, al centre. A la branca de pi negre de la fotografia podem distingir els penjolls brunencs de B. fuscescens, barrejats amb altres, groc pàl·lid, de diverses espècies d’Usnea, i els arbrets grisos, no penjants, de Pseudevernia furfuracea. Totes aquestes cabelleres atrapen fàcilment...