El que cal saber de la presbícia

  • La presbícia és un defecte de la refracció ocular degut a una disminució progressiva de la capacitat de l’ull per a enfocar els objectes propers, que es manifesta amb una visió propera borrosa,
  • El defecte visual apareix a conseqüència dels canvis que normalment experimenta la lent de l’ull, el cristal·lí, amb el pas dels anys, de manera que constitueix una alteració molt generalitzada. Si bé la dificultat de veure-hi de prop amb nitidesa acostuma a presentar-se cap a quaranta anys, també ho pot fer abans o, més estranyament, després.
  • Cal corregir el defecte amb l’ús d’ulleres quan hom...