El que cal saber dels traumatismes oculars

  • Els traumatismes oculars són molt freqüents, sobretot en accidents laborals i de trànsit. De fet, la major part es poden prevenir bé amb l’ús d’ulleres protectores en els treballs industrials o bé utilitzant un cinturó de seguretat en els cotxes, perquè en els accidents són habituals els cops contra els parabrises.
  • La manifestació més evident d’un traumatisme ocular és la tumefacció i el color moradenc de les parpelles. Malgrat tot, però, sempre s’ha de realitzar un examen oftalmològic per comprovar si no hi ha lesions intraoculars. Quan les parpelles s’han inflat, cal evitar de fregar l’ull lesionat i procurar no obrir-lo si s’ha de forçar.
  • Els cossos estranys poden localitzar-se a la superfície ocular o a l’interior de les parpelles. Per extreure’ls, convé sobretot d’irrigar l’ull per tal d’empènyer-los a l’exterior. En cas contrari, solament es pot intentar d’extreure’ls amb instruments adequats i una bona il·luminació, de manera que sempre és preferible que ho faci un especialista.
  • Si bé l’impacte d’un cos estrany pot provocar molèsties notables —com envermelliment ocular, hemorràgies, fotofòbia o contracció palpebral—, en altres casos gairebé no provoquen símptomes. De totes maneres, sempre que hom sospita que hi ha un cos estrany, per exemple degut a un accident laboral, cal efectuar una exploració oftalmològica completa, de vegades amb radiografies o ecografies, perquè, si es localitza a l’interior de l’ull, pot provocar diverses lesions els dies successius.
  • Les cremades causades per àcids o àlcalis requereixen un tractament immediat que ha d’ésser aplicat en el mateix lloc de l’accident sense esperar que hom pugui adreçar-se a un centre mèdic. Després d’haver-se produït la cremada, és imprescindible que hom irrigui abundantment l’ull amb aigua, almenys durant vint minuts o mitja hora, encara que no es presentin molèsties. Cal destacar que els productes càustics que no són eliminats continuen lesionant l’ull i penetren a l’interior, de manera que els efectes es poden prolongar durant alguns dies.