Boscaler comú

Locustella luscinioides (nc.)

Àrea de nidificació del boscaler comú (Loscustella luscinioides) als Països Catalans.

Maber, original dels autors.

El boscaler comú és un ocell estival que nia molt localment a la zona continental dels Països Catalans; a les Balears la seva situació és menys coneguda, però pot nidificar o ho ha fet a Mallorca, Menorca i Eivissa.

La fenologia d’aquesta espècie és poc coneguda: tan sols se sap que arriba al delta de l’Ebre a partir del final de març (primera citació el 23.03.78) i hi roman fins a la darreria de setembre o els primers dies d’octubre (darrera observació el 02.10.82). L’època de reproducció s’inicia al començament de maig, potser alguns cops ja al final d’abril, i es perllonga fins a la primera quinzena d’agost.

El boscaler comú és un ocell de plomatge poc destacat que viu als extensos canyissars, sobretot a les zones que voregen les aigües lliures de les llacunes litorals i a les vores dels canals. A les nostres terres té una distribució clarament litoral, però val a dir que pot viure al rerepaís; per exemple és citat durant el període de cria a l’embassament d’Utxesa (Segrià).

Aquesta espècie es troba a gairebé tots els marjals importants del territori, però és considerada rara, llevat del delta de l’Ebre i potser d’alguna localitat del País Valencià. A les Balears la situació és més complexa; a Mallorca havia estat trobada nidificant diversos cops a Alcúdia, però actualment és molt rara i només es coneixen dues captures de l’abril, per la qual cosa es pensa que ara la seva reproducció no és del tot segura. A Eivissa també havia estat trobada com a nidificador probable, encara que molt escàs, a Talamanca, on es van veure mascles territorials i cantors fins al 1971; des d’aleshores no s’ha tornat a veure, potser a causa de la intensa degradació que ha sofert aquesta àrea. Finalment, a Menorca, on era totalment desconeguda, d’ençà del 1984 s’han sentit ocells cantant durant l’abril, el maig i el juny a es Prat i a Son Bou, per la qual cosa molt probablement ha degut niar-hi.