Innervació de les estructures oculars

Les estructures oculars i llurs annexos són innervats per diferents tipus de nervis: motors, sensitius i els pertanyents al sistema neurovegetatiu.

Els moviments oculars, deguts a la contracció simultània d’alguns dels músculs extrínsecs, es generen per l’estimulació de diversos nervis cranials. El nervi motor ocular comú o III parell cranial, innerva els músculs rectes intern, inferior i superior, i l’oblic inferior. El nervi patètic o IV parell cranial, l’oblic superior, i el nervi motor ocular extern o VI parell cranial, el recte extern. Els nuclis d’aquests nervis, localitzats al tronc...