Castell de Cortscastell (Gerri de la Sal)

Bé que el topònim de Cortscastell és documentat a partir del segle IX, les primeres notícies directes del castell no es troben fins al segle XI. Vers el 1057, els comtes de Pallars Sobirà Artau I i Llúcia establiren una convinença amb Mir i Radolf sobre aquest castell. Els drets del castell sobre els plets foren objecte de diverses donacions, apropiacions i empenyoraments al monestir de Gerri al llarg de la segona meitat del segle XI. L’any 1305 era senyor del castell Guillem d’Erill, i anys més tard, el 1381, estava en mans de Guillem de Vilamflor.

Aquest castell s’aixecà probablement on avui s’alça el mas Sabater, situat al capdamunt del poble de Cortscastell, petit nucli format fins fa pocs anys per cinc cases.