Vila closa de Gerri de la Sal

Situació

Vista aèria de la vila i del monestir de Santa Maria, a banda i banda de la Noguera Pallaresa.

ECSA - M. Catalán

La vila o nucli de poblament de Gerri es troba a la dreta de la Noguera Pallaresa. Un pont de pedra, refet en diverses ocasions, la comunica amb el vessant esquerre on es troba l’antic monestir i un sector d’hortes i conreus. La vila s’estén per un coster i té dos sectors clarament diferenciats per la carretera C-147 de Balaguer a Esterri d’Àneu. (APF)

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG408878.

Història

La vila de Gerri Vilella constituïa el centre dels dominis alodials...