Sant Miquel de Bresca (Gerri de la Sal)

L’església de Sant Miquel de Bresca, al contrari de la vila, que es documenta ja l’any 940 en el fals VII de Gerri, no apareix citada fins l’any 1116, en què fou concedida per l’abat de Gerri a la sagristia del monestir; possessió que fou confirmada pel papa Alexandre III, l’any 1164.